Χαιρετισμοί στο ΥΔΡΑ 21

Χαιρετισμός του Δημάρχου Ύδρας κ. Γ. Κουκουδάκη

Χαιρετισμός του Προέδρου του HYDRA 21 Γιάννη Στεφανή