Μεταφορά σε ψηφιακή μορφή του αναπτύγματος των προσόψεων των κτιρίων του μετώπου του λιμανιού της Ύδρας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Σωματείο «ΥΔΡΑ 21» ανέθεσε στην Αρχιτέκτονα κα Αναστασία Τσεκούρα, τη μεταφορά σε ψηφιακή μορφή του αναπτύγματος των προσόψεων των κτιρίων του μετώπου του λιμανιού της Ύδρας, το οποίο είχε εκπονηθεί το έτος 1986 από την επίτιμη σήμερα καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ κα Ελένη Μαΐστρου.

Το σχέδιο αυτό, που ολοκληρώθηκε, μαζί με το υπάρχον σε ψηφιακή μορφή τοπογραφικό διάγραμμα της χερσαίας ζώνης του λιμανιού, θα αποτελέσουν το υπόβαθρο για οιαδήποτε μελέτη που θα αφορά στην όποια αισθητική επέμβαση για την αναβάθμιση του μετώπου.

Το σχέδιο αυτό θα μπορεί να επικαιροποιείτε κατά διαστήματα, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση της υπάρχουσας κατάστασης με οιεσδήποτε παρεμβάσεις στις προσόψεις των κτιρίων.

Ο Δήμος Ύδρας, το Λιμενικό Ταμείο Ύδρας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων και οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Υπηρεσία θα έχουν στη διάθεσή τους ένα χρήσιμο «εργαλείο» για το έργο τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο