Συνεργασίες

Το ΥΔΡΑ 21 θεωρεί δεδομένη τη συνεργασία του με το Δήμο Ύδρας, ο οποίος διά του εκάστοτε Δημάρχου συμμετέχει στο Δ.Σ. του Σωματείου και κυρίως, μέσω αυτού επιδιώκει τη συνεργασία όλων των κατοίκων του νησιού που θα πρέπει εξ ορισμού να θεωρούν το Σωματείο δικό τους, σταθερό σύμμαχο στις επιδιώξεις τους, αρωγό στην κοινή προσπάθεια για την ανάδειξη του νησιού μας και πολύπειρο σύμβουλο της Δημοτικής Αρχής.

Το ΥΔΡΑ 21 επιδιώκει και ενθαρρύνει συνεργασίες και κοινές δράσεις με επίσημους θεσμικούς φορείς όπως η τοπική αυτοδιοίκηση τα Υπουργεία που σχετίζονται με τις δράσεις τους Σωματείου (Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού, Παιδείας, Ανάπτυξης, Ναυτιλίας κ.α.), η Εκκλησία καθώς και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και ευρύτερα η Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Το ίδιο ισχύει και για τις μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, τους ανεξάρτητους Οργανισμούς, Ιδρύματα, Συλλόγους και Σωματεία από όλη την Ελλάδα ή το εξωτερικό αλλά και για τα φυσικά πρόσωπα που διατηρούν κατοικία στην Ύδρα ή ενδιαφέρονται για την αρχιτεκτονική, ιστορική, γεωγραφική, τεχνολογική και καλλιτεχνική έρευνα και διαχείριση τόσο των μνημείων όσο και ολόκληρου του οικισμού της Ύδρας.

Για την υλοποίηση των στόχων αυτών το ΥΔΡΑ 21 και με τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών θα επιδιώξει την ένταξη ορισμένων έργων στο ΕΣΠΑ και στα Ευρωπαϊκά προγράμματα και θα αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα που αυτά προσφέρουν.

Τέλος για την προώθηση της αποστολής του το ΥΔΡΑ 21 θα επιδιώξει τη συνεργασία των Μέσων Ενημέρωσης έντυπων και ηλεκτρονικών, αποδεχόμενο χορηγίες επικοινωνίας ή σχετικής προσφορές.