Προτάσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού

Προτάσεις για την τουριστική ανάπτυξη & προβολή της Ύδρας

Προτεινόμενες ενέργειες για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Ύδρας

Σύντομη ανάλυση προοπτικών ανάπτυξης αγοράς MICE στην Ύδρα

Πρόταση συνεργασίας για την ανάπτυξη της Ύδρας ως προορισμού κρουαζιέρας